SCOM konsulent basert i Oslo

System Center konsulenter i Oslo til oppdrag i Norge og Skandinavia etter avtale.

Sliter du med tunge og dyre legacy systemer til overvåking av kritiske systemer? Er din plattform i stor grad basert på Windows Servere og .NET? Da bør du vurdere SCOM fra Microsoft til overvåking av servere, programvare og infrastruktur!

Jeg har over 10 års erfaring (startet med MOM i 2004/2005) fra å installere og tune System Center Operation Manager (SCOM).

Utover SCOM installasjoner og tuning kan jeg hjelpe deg med:

* Oppsett av overvåking av syslog og Cisco utstyr og nettverk og web servere IIS og Linux servere.

* Hands on erfaring med å lage Management Packs for overvåking av egenutviklet software og sammensatte systemer.

* God kjennskap til dashboard og design av dashboard for publisering og overvåking (typisk for å vises frem på store skjermer i et felles område eller hos et team).

* Responstids overvåking av websider og URLer, databasekall og oppetider på kritiske systemer, også lastbalanserte systemer.

* Oppsett av SLA rapporter for e-post eller web. Implementert SCOM i 10 tall ulike bedrifter i Norge, med datasenter og kontorer i Europa og USA. Referanser finnes.

* Alert og monitor overrides for å hindre spam, oppsett av server grupper for enkel administrasjon.

* Varsling på epost og SMS, oppsett av grupper og brukeradministrasjon.

* Toveis SCOM integrasjon med andre systemer, inklusive service desker og Microsoft sin Service Manager.

Erfaring med alt fra små SCOM installasjoner til systemer med tusenvis av overvåkede servere med høy-tilgjengelige SCOM servere og SCOM databaser i SQL Availability Groups over flere datasentre.

* SCOM Powershell automatisering for effektivisering av SCOM agent utrullinger eller SPN oppsett for SQL Servere.

Erfaring fra å installere sertifikat baserte løsninger hvor domene trust ikke finnes, slik som i DMZ. Hands on erfaring med oppsett av gateway servere mellom domener.

* Feilsøking av sertifikat feil og kerberos autentisering.

* Pruning og dataware house optimalisering. SCOM database helse overvåking og defragmentering for optimal ytelse.

Tips til viktige mangement packs (MP) er HP sine MPs for hardware, Dell sine, IBM sine, Microssoft MP for HyperV, SQL server, DPM og sertifikat store (få alarm før sertifikater går ut på datum!) for å nevne noen!

NB. For avansert SQL Server overvåking og database tuning anbefaler vi også vår egenutviklede løsning Sysnan, se mer på www.sysnan.com eller ta kontakt på 95007355 i dag!