SQL Server og database optimalisering

Visste du at det er mulig å foreta optimalisering av SQL Server spørringer uten å ha tilgang til kildekode eller å endre i eksisterende applikasjonskode?

Performance tuning av en SQL Server kan typisk deles inn i fire faser: planlegging og scope, tiltak, måling og justeringer.

I Microsoft SQL Server 2008 - 2019 finnes det en rekke nye funksjoner som lar deg hente ut detaljerte ytelses-tall som du kan bruke til å få best mulig performance ut av dine databaser og applikasjoner uten å endre i applikasjonen.

Query store er en god kilde til å analysere spørringer, system views (DMWs) innholder en oppsjø av data om indekser, ytelse, venting og mye annet.

Bruk disse nye mulighetene hver for seg eller i kombinasjon for å oppnå signifikant raskere ytelse på egenutviklede database løsninger eller innkjøpt hyllevare software basert på SQL Server.

For å konkret finne ut hvilke tiltak som kan implementeres kreves det en analyse av database applikasjonen for å finne SQL spørringer eller hele applikasjoner som er kandidater for plan guides, parametrisering og / eller add-hoc optimalisering.

Vi på www.sqldba.no har flere års erfaring fra SQL Server databaseadministrasjon og utvikling.

Hos oss får du Microsoft sertifiserte eksperter: MSCE Data Platform. Les mer på http://www.microsoft.com/learning/en-us/mcse-sql-data-platform.aspx.

Dere når meg raskest ved å ringe eller sende SMS på 95007355.