SQL Server monitorering

Driftskritiske SQL Servere og databaser må overvåkes, dette for å sikre at data ikke går tapt, prosesser ikke henger og at ytelsen som sluttbrukerne opplever er innenfor forventningene.

Siden 2016 tilbyr vi Sysnan for overvåking av SQL Server og Windows OS og services.

Sysnan kan gi alarmer ved låsing i databasen, jobber som henger, uvanlige bruksmønster (for mange user connections, høy CPU, høy disk IO etc.)

Sysnan har et webbasert grensesnitt med alarmer og trenger. Sysnan består av en enkel agent og et cloud basert brukergrensesnitt som gjør at du slipper å installere flere servere for å overvåke dine databaser. Sysnan kan gi deg kritiske alarmer på epost og SMS. Sysnan kan brukes til både overvåking og tuning av SQL Server og databaser.

Om du vil så kan vi også holde et øye på dine SQL Servere og gi deg proaktive tips på konkrete forbedringer som øker ytelse og sikrer driften av dine databaser, til eksempel indeks forslag, indekser som ikke er i bruk, eller tunge SPs eller queries som kan optimaliseres, eller backuper som ikke går. Vi kan også fange opp gjentagende feilsituasjoner og gjøre en root cause analysis.

Se på www.sysnan.com for mer informasjon eller be om en demo via kontaktformularet på http://www.sqldba.no/contact eller på telefon 95007355

SCOM:

Jeg har lang erfaring fra oppsett av Microsoft System Center Operation Manager (SCOM) også for store miljører med 1000 vis av SQL instanser. Med hjelp av Management Packs (MP) kan SCOM raskt overvåke både server OS og SQL instanser med tilhørende databaser. Se trender over flere år ved hjelp av Operations DWH / datavarehus. Slik kan også SLAer beregnes og publiseres i form av rapporter via web eller epost. Dashboard fra SCOM er også et godt verktøy for å følge med på helsen til bedrifts kritiske systemer.

Dere når meg raskest ved å ringe eller sende SMS på 95007355.