SQL Server helsesjekk

Få en SQL Server helsesjekk utført av en Microsoft Certified Dataplatform Solutions Expert!

www.sqldba.no kan nå tilby en meget solid SQL Server helsesjekk for å sikre forutsigbarhet, ytelse og oppetid.

Vi kan gjøre en manuell helsesjekk on site eller via Sysnan, et program som brukes til automatisering av SQL Server helsesjekk og systemovervåking.

Sysnan kan enkelt installeres hos dere og rapporterer SQL Server helse og ytelses data til en skytjeneste hos oss.

Vi analyserer dataene og lager en rapport basert på konkrete systemfunn og ytelses-tall fra ditt SQL Server miljø, gjerne med data fra flere dager.

Dette gir en unik innsikt i problemstillinger som du og dine kunder kan ha i forbindelse med SQL Server sin ytelse, oppsett, sikkerhet og skalerbarhet.

Alternativt så kan vi analysere ditt SQL Server miljø uten å installere Sysnan. Da vil vi komme til deg og sette oss ned sammen med deg og lage en helsesjekk skreddersydd etter dine systemer og behov.

Sysnan krever SQL Server 2008 eller senere.

Helsesjekken uten Sysnan er tilgjengelig på alle SQL Server versjoner, også i Azure SQL eller Azure SQL Managed Instance.