Installasjon av SQL Server 2012 for SharePoint 2013

Prøvde idag å installere SQL Server 2012 Enterprise Edition for en SharePoint 2013 installasjon.

Du kan i prinsipp bruke SQL server 2008 R2 men SharePoint 2013 krever SQL Server 2012 for å kunne bruke alle features i SharePoint 2013.

Microsoft anbefaller å bruke en dedikert SQL Server instanse, denne kan være en named instance og eventuelt dele server med andre instanser av SQL Server så lenge krav til ytelse oppfylles.
http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh292622.aspx

Restore av en SQL database

Dette er noe av det viktigste du som DBA må kunne. Når ulykken er ute så må man ha en fungerende backup kjede som man kan restore sine databaser fra.

Den ser ofte slik ut:

- Siste fulle backup

- Differential backup(s) (Dersom du bruker dette)

- Log backup(s) (anbefales og må brukes ved recovery model = full )

- Tail backup (dette er den siste backupen av log filen før recovery/restore, ved en disk krasj hvor kanskje datafiler (mdf) er tapt så kan det være litt vanskligere å få dette til, men det er mulig og anbefalt for å ikke miste data!).

SQL instanse for SharePoint 2013

Microsoft er klare på at SharePoint 2013 trenger en dedikert SQL server instanse. Spesielt disk IO vil kunne sette krav til egen hardware, men riktig oppsett og overvåking så kan det være mulig å bruke en egen instanse på en SQL server med flere instanser for de som ønsker å ha minst mulig server hardware. Virtualisering er også en mulighet men stiller ennå høyere krav til at ytelsen er optimal.

SharePoint lar seg kjøres på en SQL server 2008 R2 instanse, men det anbefales å bruke SQL 2012 da den støter ytterligere funksjonalitet.

Availability groups

Availability Groups (AG) er en High Availability (HA) løsning fra Microsoft som minner om failover clustering men som gir deg mye mer fleksibilitet og høyere ROI på hardware.

Du kan sette opp AG med read-only kopier av databaser for rapportering, passer godt for BI løsninger med høye krav til oppetid og ytelse.

Bedriftsinterne databasekurs for SQL Server i Oslo.

Vil dere øke virksomheten sin kompetanse på sikker drift og effektiv utvikling av SQL Server løsninger?

Da er det beste midlet motiverte og oppdaterte medarbeidere på plass!

Er det aktuelt med bedriftsinterne kurs hos dere? Vi tilpasser kursinnehold etter deres behov, vi kan også sette oss inn i deres databasestrukturer og forettningsområde for å gjøre kurset så relevant som mulig.

Aktuelle tema for kurs og workshops er:

sp_who2

SPID i SQL Server jargon er kort for: Server Process ID og er en prosess i regi av SQL, altså en process i det SQL interne Operativ Systemet (OS).

sp_who2 kan brukes for å vise aktive (og inaktive) SPIDer som finnes på en SQL Server instanse.

SPID_ID identifiserer prosessen. Bruk DBCC INPUTBUFFER (SPID_ID) for å finne ut hvilken spørring som er kjørt sist av denne SPIDen.

Et par tips:

- sp_who2 kan gi deg verdifull info om database blokkeringer eller prosesser som tar uvanlig lang tid eller bruker mye resurser.

Artikler

Artikler om Microsoft SQL Server. Nye artikler kommer fortløpende.

Om du savner et tema så si ifra, så kan det være at vi skriver en artikkel om det du lurer på!

Dere når meg raskest ved å ringe eller sende SMS på 95007355.

SQL Server og database optimalisering

SQL Server må tilpasses for å kunne yte optimalt. Det er en spesialist oppgave som krever god forståelse av SQL Server og den enkelte databasen.

SQL Server lisensiering og konsolidering

Ved å slå sammen databaser på en felles drifts-plattform forenkler du administrasjon og vedlikehold. Samtidig sparer du bedriften for lisensavtaler som ofte er langt mer omfattende enn det som er påkrevd for å drifte virksomheten sine databaser på en forsvarlig måte.

Maskinvare kan optimaliseres for flere database instanser dersom man ønsker et klart skille mellom databaser i henhold til sikkerhet eller tildeling av system resurser. Resource governor er et verktøy for resurs allokering mellom til eksempel databaser og brukere.

Rådgivning for Microsoft SQL Server 2019

Trenger dere rådgiving, kurs eller konsulenttjenester innenfor Microsoft SQL Server?

Sider

Subscribe to www.sqldba.no RSS