Oppetidskrav, SLA, HA løsninger for SQl Server

Oppsett av High Availabilty løsninger; log shipping, aktiv - passiv clustering, mirroring, availabilty groups (med eller uten read only replica og over flere subnet om nødvendig) for SQL Server 2012, 2014 eller 2016.

Gjennomgang av backup og recovery rutiner for bedrifts kritiske databaser.

En veltestet backup og recovery rutine er alfa - omega for å sikre kontinuitet og sikkerhet!

Om dere har behov for å se over HA løsninger for å møte SLA krav på opptid og datasikring, tar dere kontakt med oss på www.sqldba.no!

SQL Server hardware og server oppsett

Med dagens økende datamengder og stendig bedre maskinvare er det viktig å vite hvordan man unngår å leie eller å kjøpe inn lisenser som man ikke trenger.

Det samme er sant når det kommer til valg av maskinvare.

Maskinvaren er ofte ikke tilpasset SQL Server direkte fra leverandøren, noe som kan lede til at man ikke for utnyttet moderne servere til deres fulle kapasitet.

Backup og restore av SQL Server

Sammen med overvåking er backup og restore av SQL Server helt essensiellt for en trygg drift!

SQL Server kommer med god støtte for backup og restore. Alt kan automatiseres, også restore testing.

I tillegg finnes det et flertall verktøy som kan brukes. Vi anbefaler Data Protection Manager (DPM) fra Microsoft. Med hjelp av DPM kan backup tas av SQL Server og operativ system (OS), backupen kan enkelt tas ut av serverhallen, om ønsket også legges til Azure (sikret med sterk kryptering).

SQL Server monitorering

Driftskritiske SQL Servere og databaser må overvåkes, dette for å sikre at data ikke går tapt, prosesser ikke henger og at ytelsen som sluttbrukerne opplever er innenfor forventningene.

Siden 2016 tilbyr vi Sysnan for overvåking av SQL Server og Windows OS og services.

Sysnan kan gi alarmer ved låsing i databasen, jobber som henger, uvanlige bruksmønster (for mange user connections, høy CPU, høy disk IO etc.)

Ytelsesutfordringer er til for å løses!

Andre kilder til dårlig ytelses kan være locking eller blocking. Løsningen her kan også være å ta i bruk ny funkskjonalitet som er levert i SQL Server 2008 - 2016, men test først!

Virtualisering og cloud for SQL Server

Virtualisering av SQL Server og cloud computing i Azure med SQL og NoSQL databaser. Begge disse trendene kan skape spesielle utfordringer for SQL Server og databaser.

For å lande slike prosjekter kreves det spisskompetanse og bred erfaring fra system arkitektur, SQL Server, virtualiseringsteknolgier og lagringsløsninger, noe som igjen krever et godt team samarbeid mellom spesialister.

Lisensering for SQL Server

Enterprise vs. Standard Editon av Microsoft SQL Server har meget forskjellige lisenserings kostnader og funksjonalitet.

Det er store beløp å spare med riktig valg av SQL Server versjon.

Ofte er valget av SQL Server versjon ikke basert på oppdatert informasjon, noe som kan koste bedriften dyrt over flere år.

Lisensregler endres ofte, slik at det er viktig å holde seg oppdatert.

Virtualisering og konsolidering vil kunne påvirke lisenskostnader og lisensavtaler.

Om dere har spørsmål så ta kontak!

Oppgradere SQL Server til siste versjon

Organisasjoner og bedrifter kan av forskjellige grunner bli forsinket med oppgradering til siste SQL Server versjon.

Dette kan resultere i at SQL Server versjoner og operativsystemer (OS) ikke lengre er supporterte av Microsoft. Dere risikerer også å kjøre med kjente sikkerhetshull som åpner opp for virus eller hacker anfall.

Fra tid til annen ser vi kritiske SQL Servere i produksjon som burde ha blitt byttet ut for et antall år siden.

En slik situasjon må man gjøre noe med, ellers risikerer man nede-tid og tilliten hos sine kunder.

Oppgradere SQL Server versjon

Organisasjoner og bedrifter kan av forskjellige grunner bli sittende på gjerdet farlig lenge, blant annet med gamle SQL Server versjoner som ikke er supporterte av Microsoft og som har sikkerhetshull.

En annen gjenganger er servere i produksjon som burde ha blitt byttet ut for et antall år siden.

Information in English for SQL DBA

We know you are dedicated!

Your database is dedicated to deliver business value to your organization.

Unplanned downtime or sluggish performance on any of your dedicated databases spells mishap and lost business value and often worse; lost trust among the users of your services, regardless if they are external or internal customers.

A dedicated database deserves a dedicated database administrator (DBA) that is our motto at SQLDBA.

Perhaps you have a dedicated DBA or even an entire team of DBAs taking care of many databases. 

Sider

Subscribe to www.sqldba.no RSS